Spreekuur op afspraak

Adres: Gezondheidslaan 1c, 5342 JW Oss.

U kunt telefonisch een afspraak maken via 0412-622470 (toets 2).

Het nummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 – 11.00 en van 13.30 tot 17.00 uur.

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Soms kan volstaan worden met een advies. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. (Meer hierover bij triage)

Voor niet spoedeisende zaken kunt u ook een afspraak maken via Mijngezondheid.net

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Spreekuur Assistente

Voor wondzorg, wratten aanstippen, uitstrijkjes, oren uitspuiten, bloeddruk, glucose, etc.
Hiervoor kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de assistente.

Telefonisch overleg 

U kunt de assistente vragen om telefonisch overleg met de huisarts. Deze belt u dan terug aan het eind van de ochtend of het eind van de middag.

E-consult

Via Mijngezondheid.net kunt u via internet medische vragen stellen. Wij streven ernaar deze vragen binnen 48 uur te beantwoorden. Alvorens hiervan gebruik te kunnen maken moet een profiel aanmaken via de volgende link: Aanmelden MGN

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Tot 10.30 uur kunt u bellen voor een visite voor dezelfde dag.

Mijngezondheid.net

Online een afspraak maken, vragen stellen, herhaalmedicatie bestellen, uitslagen bekijken en uw dossier inzien. Dat kan op Mijngezondheid.net.